Coaching & Begeleiding

In mijn begeleidingswerkzaamheden sta ik directeuren, managementteams en andere leidinggevenden bij in hun, vaak complexe, werkzaamheden. Ik sta een no-nonsense benadering voor. Met oog voor de mens die het moet doen! Ik gebruik twee metaforen regelmatig: 

1. Dirigent van een orkest

Een leidinggevende is te vergelijken met een dirigent van een orkest. Hij of zij maakt zelf geen muziek, maar moet door de interpretatie van de muziek, het maken van keuzes en de sturen van de muzikanten alles samen brengen tot de mooist mogelijke muziek! Als het lukt, dan is er een fantastische uitvoering!

2. Gras groeit niet sneller door er aan te trekken!

Gras groeit niet sneller als je er aan trekt. Gras groeit goed onder de juiste omstandigheden. Wat zonlicht, een buitje op z’n tijd, naast  zaaien, onkruid verwijderen, bijmesten, maaien en verticuteren. Elke gezonde grasmat heeft tijd nodig, ook al zouden we soms graag zien dat het sneller zou groeien.  Elke grasmat verdient onderhoud. De leidinggevende is te vergelijken met een bezielde tuinman.

Uitgangspunten in mijn begeleiding en coaching

Ik sta voor kwaliteit. Dat is mijn eerste drijfveer. Ik zorg er in al mijn werkzaamheden voor dat kwaliteit van het resultaat en het proces bovenaan staan. Een goed resultaat van analyse, inzet, keuzes en doorzettingsvermogen zijn hierbij sleutelprincipes. 

Ik stel mij dienstbaar op. Dat betekent leiding geven of delen, al gelang de situatie. Deze situationele manier van leidingegeven sta ik ook voor in mijn begeleiding. Ik help anderen om zichzelf te positioneren en moedig aan om keuzes te maken in het belang van het proces en de organisatie.

Ik heb altijd oog voor de menselijke factor. In leidinggeven neem je jezelf en je persoonlijkheid mee. dat is soms fijn, maar ook wel eens een een belemmerende factor. Door spiegelen, subtiel confronteren en adviseren help ik leidinggevenden in hun praktijk verder.

Ik ben sterk in het analyseren van situaties. Samen in kaart brengen wat er aan de hand is. Gebruikmakend van multi-perspectieven brengen we samen de huidige situatie in kaart en bepalen we een werkzame strategie. Hierbij maken we gebuik van modellen die in de praktijk van het onderwijs hun waarde bewezen hebben.

Assessments

Ik ben gecertificeerd assessor bij Pi-Company en kan ik assessments for learning afnemen. Hierdoor wordt intelligentie, persoonlijkheid en gedrag in kaart gebracht worden, waardoor er een helder beeld ontstaat waaraan gewerkt kan gaan worden. Instrumenten die hierbij gebruikt kunnen worden zijn de Connector Ability, de Refector Big 5 personality en de Reflector 360. Uit de tests wordt een Performanceplan samengesteld,dat richting geeft aan uw ontwikkeling.

Tevens ben ik gecertificeerd assessor voor HFM Talentindex voor Learning Agillty Assessments. Deze assessments zijn gericht op het leervermogen, groeipotentieel en wendbaarheid. Het betreft de Learning Agilty Go en de Learning Agility Scan.

Coachcreatie

Samen met Heidi van Dijk heb ik een uniek concept ontwikkeld voor de begeleiding van directeuren in het PO en VO. Coachcreatie is een uniek concept van coaching, creatie en co-creatie.  Door te werken met coachcreatie zorgen wij voor een bredere begeleiding van leidinggevenden. Niet alleen coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap, maar daarnaast ook begeleiding in de uitdagingen die leidinggevenden ondervinden, bijvoorbeeld door een analyse van de situatie en het bespreken van mogelijke oplossingen bij voorliggende vraagstukken. Dit is het co-creatie gedeelte van coachcreatie. In het adviesgedeelte van coachcreatie gaat het vooral om creëren. Het doen van voorstellen op het gebeid van leiderschap en management. Coachcreatie is een uniek totaalconcept van coaching, creatie en co-creatie. Neem gerust contact op voor nader informatie. Coachcreatie wordt ondersteund door een digitaal leerplatform, dat specifiek door ons ontwikkeld is.