BIO

Naam: Wouter Groot

Woonplaats: Gouda

Geboren: 1964

Werkzaamheden:

Directeur Bestuurder Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir Gouda

Eigenaar Groot’s Onderwijsadvies

Conceptontwikkelaar bij Educipatie, Grandique

Docent schoolleidersopleidingen Avans+ en iPabo

Ontwikkelaar Post/HBO en Masteropleidingen

Afstudeerbegeleider Master MLO Avans+

Lid Monitorgroep Schoolleidersregister

Lid redactiekring Daltonvisie (NVD)

Opleidingen:

HFM Talentindex Assessor

Basis Kwalificatie Examinering ( BKE)

Mastertraining Leading Continuous Improvement

Master Leadership in Education, MLE

Assessor for Learning, Pi Educatie

Schoolleidersopleiding Directeur Primair Onderwijs, Rdo

Pedagogische Academie, B Ed

Kwaliteit

Ik sta voor kwaliteit. Het is het uitgangspunt van alle activiteiten. Begeleiding van scholen en mensen is altijd maatwerk. Daar maken we natuurlijk van te voren heldere afspraken over. De algemene voorwaarden vormen hiervoor de basis.

Ik werk volgens de uitgangspunten van Continuous Improvement. Niet af en toe werken aan kwaliteit, maar duurzame ontwikkeling met als gevolg kwaliteit. Er mag geen ontsnappen zijn aan kwaliteit! Principes van CI klinken ook altijd door in mijn werkzaamheden.

De klant bepaalt de kwaliteit, kwaliteit moet zichtbaar zijn, mensen maken kwaliteit. Kwaliteit is een bewegend doel, het vereist toeweiding naar continu verbeteren. En we doen het graag in één keer goed!

Groot’s Onderwijsadvies is officieel door het CRKBO gecertificeerd en daarmee ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent een officiële erkenning van de (onderwijs) kwaliteiten van Groot’s Onderwijsadvies.

Ik ben een geregistreerd schoolleider bij het schoolleidersregister PO.

Kwaliteitscode

In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het register heeft Groot’s Onderwijsadvies daarom eerst een kwalitatieve audit moeten ondergaan. Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van NRTO (Nederlands Raad voor Training en Opleiding). In de gedragscode worden de algemene beginselen van behoorlijk onderwijs gehanteerd. Hierin worden kwaliteitseisen gesteld over de zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening van de onderwijsinstelling.

meer informatie op : www.crkbo.nl

Bescherming Persoonsgegevens Onderwijspraktijk

Groot’s Onderwijsadvies is, als leverancier van Tabulo, deelnemer aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Via een modelbewerkersovereenkomst wordt de wet bescherming persoonsgegevens op een zorgvuldige manier gewaarborgd.

Algemene voorwaarden

Groot’s Onderwijsadvies heeft algemene voorwaarden opgesteld voor al haar werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk aan de uitgebrachte offertes verbonden.