HFMTalentindex

Voor de nieuwe opleidngen van Proqualis wordt ook een nieuw assessment for learling gebruikt, HFMTalentindex. Een combinatie van drijfveren, persoonlijkheid en gedrag. Dit alles om de Learling Agilty, oftewel het leervermogen in kaart te brengen. Ik ben gecertificeerd als assessor.


© Groot’s Onderwijsadvies 2019