Freedom and Responsibility perform the Miracle  (Helen Parkhurst, 1922)

In het septembernumer van het blad Daltonvisie een artikel van mijn hand over het spel tussen vrijheid en verantwoordelijkheid bij het leidinggeven aan scholen. Over Coöperatieve Systemen en Emergentie.© Groot’s Onderwijsadvies 2019